Fractie Dongense VVD

46 jaar, gehuwd

Functie

raadslid

Nevenfuncties

-

De raadsleden van links naar rechts: Pieter Brooijmans, Angela Horsten & Perry Wens.