Eveline Vullings

18 jaar, thuiswonend

Functie

student Cambreurcollege Dongen

Nevenfuncties

actief in het sociale leven in Dongen

Ik ben een leergierige student en doe dit schooljaar mijn eindexamen. Maatschappelijk besturen heeft mijn aandacht getrokken, zeker met het oog op mijn vervolgopleiding. Naast mijn studie denk ik graag mee over de toekomst van Dongen.