Personen

Integriteit

  

Fractieleden en bestuurders van de Dongense VVD zijn actieve deelnemers in de Dongense samenleving. Ze doen vrijwilligerswerk en/of hebben (bestuur)functies bij verenigingen en stichtingen in de gemeente.

 

Deze werkzaamheden houden zij strikt gescheiden van hun werk voor de VVD. Die strikte scheiding is nodig om belangenverstrengeling te voorkomen. Iedereen op de lijst van de Dongense VVD is van onbesproken gedrag. Allen hebben een verklaring van goed gedrag overlegd en ondertekend. De komende periode staat integriteit onveranderd hoog op de agenda van de VVD.

 

De raadsleden en bestuurders zijn betrouwbaar en eerlijk; ook in politiek zwaar weer. Hieronder leert u de mensen achter de gezichten kennen. De eerste vijf kandidaten komen aan het woord.

 

In deze raadsperiode maken wij deel uit van de coalitie VPD, PvdA en de Dongense VVD. De wethouden namens de Dongense VVD is Petra Lepolder.

 

De Fractie bestaat uit Pieter Brooijmans, Angela Horsten & Perry Wens. 

Jack Rijnen en Silvester van Baaren zijn steunfractieleden en Edward van der Meijden is voorzitter van de Financiële Commissie.