Personen

Integriteit

  

Fractieleden en bestuurders van de Dongense VVD zijn actieve deelnemers in de Dongense samenleving. Ze doen vrijwilligerswerk en/of hebben (bestuur)functies bij verenigingen en stichtingen in de gemeente.

 

Deze werkzaamheden houden zij strikt gescheiden van hun werk voor de VVD. Die strikte scheiding is nodig om belangenverstrengeling te voorkomen. Iedereen op de lijst van de Dongense VVD is van onbesproken gedrag. Allen hebben een verklaring van goed gedrag overlegd en ondertekend. De komende periode staat integriteit onveranderd hoog op de agenda van de VVD.

 

De raadsleden en bestuurders zijn betrouwbaar en eerlijk; ook in politiek zwaar weer. Hieronder leert u de mensen achter de gezichten kennen. De eerste vijf kandidaten komen aan het woord.