Trots op de Cammeleur, kritisch op ondernemerschap


24 apr 2020
Trots op de Cammeleur, kritisch op ondernemerschap

De Dongense VVD is trots op de nieuwe Cammeleur. Een nieuwe hotspot voor Dongen was het doel en dat is gelukt. Iedere Dongenaar weet de Cammeleur te vinden en de meeste inwoners zijn positief blijkt uit onderzoek. Helaas zijn er ook zorgpunten over de toekomst, want is de huidige inzet wel voldoende en hoe houden we het concept betaalbaar? De Dongense VVD maakt zich zorgen over de betaalbaarheid zowel nu als in de toekomst. Het roer moet om. In de raadsvergadering van donderdag 16 april heeft de Dongense VVD een oproep gedaan naar de samenwerkende partners tot meer ondernemerschap. 

 

Het plan

Tijdens de raadsvergadering van 16 april stond het transitieplan voor de Cammeleur op de agenda. De Dongense VVD vindt dat dit plan wat laat komt, maar we zijn blij dat de wethouder het probleem aanpakt. De strategie is om de partners intensiever te laten samenwerken om zo tot een beter resultaat te komen. De gemeente zal de regie blijven voeren en zal dicht op de bedrijfsvoering zitten om tot een succesvolle aanpak te komen. De Dongense VVD is bang dat door een verder geïntegreerde samenwerking de verantwoordelijkheid minder gevoeld wordt en dat de partners daardoor minder ruimte krijgen om ondernemend te werk te gaan. De wethouder heeft ons toegezegd dat hier alle aandacht voor is en dat ondernemerschap en innovatie de nadrukkelijke aandacht krijgen. 

 

Handen uit de mouwen en aan de slag

De Dongense VVD houdt van aanpakken, niet wachten maar beginnen. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit voorstel waardoor de wethouder aan de slag kan. Momenteel is het een bijzondere tijd en wij begrijpen de zorgen die er zijn over de toekomst van de Cammeleur. Het aangenomen raadsvoorstel gaat over de bedrijfsvoering en het concept waarmee wordt gewerkt. Beiden vragen om een doorontwikkeling. Dit onderwerp staat los van de huidige coronacrisis en we moeten met elkaar toekomstgericht blijven denken en werken.

 

Alertheid doet ertoe

De Cammeleur wordt intensief gebruikt en onze inwoners kunnen genieten van de vele faciliteiten die het ons biedt. Helaas blijven de inkomsten achter bij het succes van de nieuwe hotspot van Dongen. Het college gaat aan de slag met het transitieplan en staat open voor nieuwe denkrichtingen en samenwerkingsmogelijkheden. De Dongense VVD heeft gepleit om de komende maanden ondernemers te betrekken in dit proces om out of the box te denken over nieuwe mogelijkheden die de Cammeleur rendabel maken. Dit is toegezegd. De Dongense VVD blijft kritisch op de bedrijfsvoering van de Cammeleur en zal hier aandacht voor blijven vragen. Wij willen een innovatief en ondernemende hotspot waar we nog jaren van kunnen genieten.

 

Namens de Dongense VVD 

Perry Wens