Petra Lepolder nieuwe wethouder


11 apr 2019
Petra Lepolder nieuwe wethouder

Petra Lepolder is 47 jaar en werkt sinds april 2014 als wethouder. Zowel in de vorige als in de huidige bestuursperiode maakte ze namens de VVD deel uit van het college in de gemeente Steenbergen. Enkele weken geleden, op 27 maart 2019, besloot de lokale VVD-fractie uit de coalitie te stappen wegens een te groot politiek verschil van mening met een van de twee coalitiepartners. Dat maakt dat Lepolder nu beschikbaar is om in Dongen de functie over te nemen van Rolf Vullings, die recent (21 maart) bekend maakte vanwege persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang te stoppen als wethouder. Vandaag (donderdag 11 april) heeft Lepolder haar ontslagbrief ingediend bij de gemeenteraad van Steenbergen.
 
Persoonlijke informatie Petra Lepolder is getrouwd, moeder van drie kinderen en woont sinds 2000 in Dinteloord (gemeente Steenbergen). Ze groeide op in Spijkenisse en begon haar loopbaan in het bedrijfsleven waar ze verschillende management (ondersteunende) functies bekleedde. Haar eerste politieke ervaring deed ze op in 2008 toen ze begon als lid van de gemeenteraad in haar woonplaats. In 2010 werd ze fractievoorzitter en tevens lijsttrekker bij de verkiezingen. Gedurende vijf jaar deed ze ervaring op als wethouder. Sinds april 2018 was Lepolder 1e locoburgemeester van Steenbergen en portefeuillehouder van onder meer ruimtelijk beleid, economie, omgevingswet  en financiën. Daarnaast was Lepolder bestuurlijk actief in de regio, onder andere als lid van het Strategisch Beraad – het dagelijks bestuur - van de Regio West-Brabant (RWB) en als voorzitter van de commissie van advies Ruimtelijke Ontwikkeling van de RWB. 
 
Takenpakket In Dongen zal Lepolder het takenpakket van haar voorganger overnemen. Dat betekent dat ze bestuurlijk verantwoordelijk wordt voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg, participatie- en arbeidsmarktbeleid, gezondheidsbeleid, armoedebeleid, ouderenbeleid, economische zaken, verkeer en vervoer, openbare ruimte en monumentenbeleid.
 
Reactie Petra Lepolder Petra Lepolder ziet het wethouderschap in Dongen als 'een mooie kans'. ,,Toen de VVD-fractie in de gemeenteraad van Steenbergen aankondigde uit de coalitie te stappen, bevond ik mij ineens op een kruispunt waarop ik kansen voorbij zag komen. De overstap naar de gemeente Dongen is voor mij een mooie kans om na 11 jaar actief te zijn geweest in de gemeente Steenbergen, te kiezen voor een nieuwe omgeving en een ander perspectief. Ik vertrouw erop een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de financiële uitdagingen op het sociaal domein in Dongen. De gemeente Steenbergen heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfsvoering sociaal domein. Daar heb ik de nodige ervaring mee opgedaan, met name in het laatste jaar als wethouder financiën.''   Reactie Dongense VVD ,,We hebben gezocht naar een politiek ervaren persoon en deze hebben we gevonden. Petra Lepolder is al 20 jaar actief binnen de VVD. Ze heeft veel bestuurlijke ervaring, als wethouder en ook als raadslid. Als wethouder financiën heeft Petra in Steenbergen de monitoring van het sociaal domein concreet vorm gegeven. Dat is belangrijke expertise voor Dongen. Haar menselijke benadering van de problematiek komt hierbij goed van pas. Petra heeft een brede kennis ontwikkeld met betrekking tot de portefeuilles die we in Dongen voor haar beschikbaar hebben. Ze heeft laten zien dossiers goed te kunnen analyseren. Ze zoekt nadrukkelijk samenwerking met ambtenaren, inwoners en belanghebbenden. Ze durft anders te denken en ook te doen. Dat alles spreekt ons aan, ze kan deze uitdaging prima aan'', aldus fractievoorzitter Pieter Brooijmans namens de Dongense VVD.