Ondernemend Dongen


4 jul 2019
Ondernemend Dongen

Ruimte voor ondernemen

Ondernemen doen ondernemers zelf. Belangrijk is dat de gemeente ondersteuning biedt bij vraagstukken. Er moet bij de gemeente voor ondernemers een aanspreekpunt zijn; de accountmanager. Bij vraagstukken is ons uitgangspunt: ruimte bieden voor ontwikkelingen onder het motto ‘ja, tenzij’. Een soepel vergunningenbeleid helpt hier bij.

Ook bij nieuwe vestigingen levert dit nog wel eens een probleem op. Daarom is ons standpunt dat we zowel voor bedrijfsgebouwen in de kernen als in het buitengebied ruimte moeten bieden voor verantwoorde herbestemming.

In de raad heeft de Dongense VVD gepleit voor een open en intensiever contact door de gemeente met de ondernemers in Dongen. Zo wordt gehoord wat er leeft. Het gaat om spreken mét in plaats van over. Frequent overleg met ondernemende doelgroepen zien wij als voorwaarde voor een gezond ondernemersklimaat.

 

Aantrekkelijke gemeente

Veel Dongenaren zijn werkzaam bij één van onze bedrijven. Het is belangrijk dat er voldoende mensen in Dongen willen wonen, én werken. Hiervoor zijn goede voorzieningen van belang zoals wonen, een bruisend centrum en mogelijkheden voor onderwijs en sport. Daarnaast vinden wij het een goed idee om onderwijs en sportfaciliteiten te betrekken bij onze lokale economische activiteiten en bedrijven.

 

Unieke positie van Dongen

Dongen heeft een goede infrastructuur en met de nieuwe N629 wordt dit alleen maar beter. De mooie bedrijfsterreinen liggen op een aantrekkelijke plaats, de kernen bieden volop ruimte voor ondernemers. Ook in het buitengebied heeft de landbouw ontwikkelingsmogelijkheden.

We moeten Dongen duidelijker op de kaart zetten. Om dit concreet vorm te geven wil de Dongense VVD beginnen met het plaatsen van elektronische informatieborden bij de belangrijkste toegangswegen van onze gemeente. Volgens de Dongense VVD een prima middel om Dongen nog beter op de kaart te zetten.

 

Pieter Brooijmans,

Fractievoorzitter Dongense VVD.