Dongense VVD: snel nieuwe N629


20 jun 2018
Dongense VVD: snel nieuwe N629

 

De Dongense VVD roept iedereen op mee te denken om de natuurcompensatie zo goed als mogelijk te regelen.

 

Herbeoordeling

Het besluit voor de nieuwe weg is vorig jaar al definitief genomen. Er waren nog wel enkele vragen over de manier waarop de natuur zou worden gecompenseerd. Ook over het effect van geluid en mogelijke luchtverontreiniging is nu volledige duidelijkheid.

Een onafhankelijke m.e.r. commissie heeft haar uitspraak gedaan. Zij vindt dat de aangeleverde informatie goed en volledig is. Het aangetaste natuurgebied wordt ruim gecompenseerd. De veranderingen in geluid langs de bestaande weg en de nieuwe weg is in beeld. een toename van luchtverontreiniging is uitgesloten. 

 

Samen aanpakken

Het is de hoogste tijd dat we nu samen werken om de plannen zo goed en snel mogelijk kunnen realiseren. Het recht bestaat om bezwaarprocedures verder door te voeren. Dat lijkt ons niet zo verstandig. Tegenover elkaar staan levert nu echt niks meer op. De Dongense VVD vindt dat wethouder Vullings alle belanghebbenden moet betrekken bij het realiseren van de natuurcompensatie. Nu aan het werk.

 

Pieter Brooijmans,

Fractievoortzitter Dongense VVD.