Dongense VVD pleit voor meer middeldure huurwoningen


15 apr 2019

Doorstroming 

Woningbouwcorporatie Casade is een grote aanbieder van met name goedkope huurwoningen. Hun doelgroep is primair de sociale huur. Juist voor deze doelgroep zijn de woningbouwcorporaties opgericht. In Dongen is nog steeds veel vraag naar deze woningen. 

De Dongense VVD is van mening dat daarnaast een voldoende aanbod van middeldure huurwoningen belangrijk is. Er is immers een toenemende belangstelling in Dongen voor dergelijke woningen. Bovendien is dit belangrijk om doorstroming vanuit goedkope huurwoningen te bevorderen. Voor de woningbouwverenigingen is dit belangrijk, omdat op deze manier goedkopere huurwoningen voor sociale huur en starters beschikbaar komen. Een situatie waar iedereen baat bij heeft.

 

Ruimte voor middeldure huur

De Tweede Kamer nam een paar weken geleden een motie aan waarmee de zogenaamde markttoets voor corporaties wordt afgeschaft voor een huur tot 1000 euro. Daardoor mogen woningcorporaties weer huurwoningen bouwen die buiten de sociale huurgrens vallen. Goed nieuws dus! Op onze vraag aan de wethouder of Casade nu ook middeldure huurwoningen gaat bouwen was het antwoord dat de corporatie onderzoek doet en daarna met een standpunt komt. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst, maar willen vooruit. We zijn blij met de mededeling van de wethouder dat in de afgelopen periode door diverse marktpartijen 23 middeldure huurwoningen zijn gebouwd en dat een projectontwikkelaar plannen heeft om in fase 4 van de Beljaart 18 middeldure huurwoningen te bouwen. 

 

Angela Horsten, 

Fractie Dongense VVD