Bestuursakkoord Bouwen aan Dongen 2018-2022


16 mei 2018
Bestuursakkoord Bouwen aan Dongen 2018-2022

 

Wij zijn van mening dat we kunnen bouwen op de wethouders die hun opdracht met voortvarendheid gaan aanpakken.

 

De Dongense VVD wil graag samenwerken met alle partijen uit de gemeenteraad. De politieke koers wordt echter niet alleen in het gemeentehuis bepaald. Daarom willen wij nadrukkelijk ook samenwerken met inwoners, instellingen, verenigingen, bedrijven en stichtingen. 

 

De informateurs Van Huijgenvoort en Kortmann hebben een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit resultaat. Ik dank speciaal beide heren voor hun bijdrage aan Bouwen aan Dongen. Ook bedanken wij Willem Vulto voor zijn inzet en flexibiliteit tijdens dit proces.  

 

Wij Bouwen aan Dongen. In de vorige bestuursperiode heeft de gemeenteraad besloten over te gaan tot grote investeringen in de schoolgebouwen. 

Ook op het gebied van verkeer wordt met veel ambitie gebouwd. 

 

Deze grote projecten vragen om forse investeringen. Dit heeft effect op de schuldenpositie. Daarom wordt  een onderzoek opgestart naar de haalbaarheid van het verlagen van de schuldpositie.

 

Zo bouwen wij ook aan een financieel gezond Dongen, met als uitgangspunt een jaarlijks sluitende begroting. De politiek-bestuurlijke doelstellingen willen wij realiseren binnen de gestelde budgettaire kaders. Het weerstandsvermogen en de algemene reserve willen wij handhaven op het huidige niveau. En de lasten stijgen met het niveau van de inflatie.

 

Het is onze intentie om het sociaal domein verder te versterken. Op alle terreinen wordt extra energie gestoken in preventie. Ook dat noemen wij Bouwen aan Dongen.  

 

Veiligheid blijft onze topprioriteit behouden. Hoog op de agenda staat het tegengaan van overlast door drugsgerelateerde criminaliteit en van ondermijning. 

 

Wij willen bouwen aan een ondernemend Dongen. De gemeente ondersteunt startende ondernemers en bedrijven die zich vestigen binnen de gemeente met advies over gemeentelijke voorzieningen, regelgeving etc.

 

Het klimaat, met duurzaamheid en energiebeperking, is speerpunt. Wij bouwenaan een routekaart Dongen Klimaat Neutraal 2050, met een integrale visie op de klimaatagenda van de gemeente Dongen.

 

Dit is slechts een greep uit de ambities welke zijn opgenomen in het bestuursakkoord. 

Wij hopen de komende vier jaar in goed overleg gezamenlijk te Bouwen aan Dongen. De Dongense VVD gaat hierover graag met de raad in gesprek.

 

 

Pieter Brooijmans,

Fractievoorzitter Dongense VVD.