Over het onderwerp TUF heeft iedere Dongenaar ondertussen een mening. En dat is begrijpelijk. Sinds lange tijd zijn we in de gemeente Dongen bezig om de problemen rondom TUF recycling op te lossen. De Dongense VVD wil dat deze kwestie zo snel mogelijk wordt opgelost. Maar wel op een manier dat het de Dongenaren geen geld kost.

Lees verder

Eens, maar toch niet Met meerderheid van stemmen is de programmabegroting van Dongen voor 2019 aangenomen. De begroting geeft een overzicht van de plannen en de daarbij behorende besteding van het geld: ruim €56 miljoen.

Lees verder

Nu alle lichten op groen staan moeten we echt zo snel mogelijk aan de slag. Er is een grote behoefte om de wegverbinding tussen Dongen en Oosterhout op orde te brengen. Dongenaren zijn de files zat, de leefomgeving rondom de huidige weg moet snel worden verbeterd.

Lees verder

Met trots en vertrouwen heeft de Dongense VVD een bijdrage geleverd aan het bestuursakkoord Bouwen aan Dongen. Het gevoel van vertrouwen is van toepassing omdat wij hier als drie coalitiepartijen de afgelopen weken op een constructieve manier aan hebben gewerkt. De samenwerking in de coalitie is goed.

Lees verder

De lokale politiek is er voor iedereen. Vier jaar geleden bedroeg de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen bijna 50%. Dat percentage is erg laag. Uw stem doet ertoe. De nieuwe gemeenteraad moet de komende vier jaar weer de beste dingen doen voor onze mooie gemeente. Met uw stem bepaalt u mede de richting.

Lees verder