Af en toe komen er mensen op je pad waardoor je geraakt wordt. Ik had zo’n moment toen ik op de koffie ging bij Stronk, een Dongense sociale onderneming waar impact wordt gecreëerd door jongeren weer zingeving en een gevoel van eigenwaarde bij te brengen die zij eerder kwijt zijn geraakt in het traject van hulpverlening.

Lees verder

In ons land kennen we de democratie en dat is een groot goed. Iedere burger en volksvertegenwoordiger kan zijn mening uiten en onderlinge verschillen bespreekbaar maken.

Lees verder

Begin dit jaar werd duidelijk dat Dongen grote financiële tekorten heeft. Zoals in bijna alle gemeenten in Nederland komen wij in Dongen door teruglopende inkomsten en de toenemende vraag naar jeugdzorg en WMO miljoenen tekort. Iets waar de gemeente Dongen maar een beperkte invloed op heeft.

Lees verder

De Dongense VVD wil het huishoudboekje van Dongen structureel op orde. Het sociaal domein, in het bijzonder de Jeugdhulp en de WMO, vraagt een groot deel van de Dongense begroting waardoor de omvang van de begroting met 3,5 miljoen moet worden teruggebracht.

Lees verder

De visie op de economie van Dongen is besproken. Voor de Dongense VVD zijn er drie speerpunten: ruimte bieden aan ondernemers, een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven én trots zijn op ons mooie Dongen.

Lees verder