De Dongense VVD wil het huishoudboekje van Dongen structureel op orde. Het sociaal domein, in het bijzonder de Jeugdhulp en de WMO, vraagt een groot deel van de Dongense begroting waardoor de omvang van de begroting met 3,5 miljoen moet worden teruggebracht.

Lees verder

De visie op de economie van Dongen is besproken. Voor de Dongense VVD zijn er drie speerpunten: ruimte bieden aan ondernemers, een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven én trots zijn op ons mooie Dongen.

Lees verder

Op zaterdag 25 mei kwamen meer dan honderd raadsleden uit de regio bij elkaar voor een verenigde vergadering in de LocHal in Tilburg. Tijdens die bijeenkomst werd gestemd over negentien ingediende moties. Onze moties m.b.t. het onderzoek naar een waterstoftankstation en voor monitoring van de Jeugdzorg zijn aangenomen.

Lees verder

Er is momenteel veel vraag naar woningen, ook in Dongen. Gelukkig worden er momenteel veel nieuwe woningen gebouwd in ons dorp. De Dongense VVD heeft jarenlang aandacht gevraagd om een voldoende aanbod van middeldure huurwoningen te realiseren. We zien namelijk dat de huurders voor deze doelgroep vaak tussen de wal en het schip vallen.

Lees verder

De Dongense VVD draagt Petra Lepolder voor als nieuwe wethouder van de gemeente Dongen. Het college heeft deze week kennisgemaakt met de kandidaat. Op donderdag 18 april aanstaande neemt de gemeenteraad een officieel besluit. Bij een positief besluit van de raad, kan Lepolder in Dongen per direct aan de slag.

Lees verder